Wij hebben maatregelen genomen en afspraken gemaakt om zeker te stellen dat er zorgvuldig met patiëntengegevens wordt omgegaan.

Wat is er geregeld?

  • welke patiëntengegevens worden verwerkt en bewaard?
  • hoe is de beveiliging van de gegevens geregeld?
  • wat zijn de rechten van de patiënt?

Het privacyreglement is in te zien of te verkrijgen bij onze assistente.