De vier pijlers van de Integrale geneeskunde willen binnen onze praktijk gestalte krijgen: het belang van een goede communicatie tussen zorgverlener en patiënt, het stimuleren van een actieve en zelf verantwoordelijke houding, door onderzoek en ervaring getoetste methoden én een open houding naar therapieën  en tot slot het creëren van een heilzame omgeving in de praktijk. Ons hele team wil zich hiervoor graag inzetten.