Farmacotherapeutisch kompas

Het Farmacotherapeutisch Kompas is een actueel bijgehouden naslagwerk voor medische professionals zoals huisartsen en apothekers met alle in Nederland geregistreerde geneesmiddelen dat via internet volledig beschikbaar is.

Maar ook voor patiënten kan het handig zijn om een geneesmiddel op te zoeken en iets over mogelijke bijwerkingen te lezen.

Uiteraard moet u bij vragen uw huisarts  of apotheker raadplegen.